จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผู้ฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560

 

Downloadรายชื่อที่นี่

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

 

และส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตามที่อยู่ สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา

 

เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

ภาคเหนือ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

การดำเนินการต่อหลังจากผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาแล้ว

ให้ท่านดาวน์โหลด แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

 

และส่งเอกสารมายังสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่ สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400