จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ประชุมสุนทรียสนทนา ภาคกลาง

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2560

ณ ห้องปริ๊นซ์ 1 อาคาร A ชั้น 11

โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

 

ถึงสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกท่าน

 

       ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบการโอนเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากมีปัญหาการโอนเงินเกินมายังสภาวิชาชีพฯ สภาวิชาชีพฯจะโอนเงินคืนให้ โดยจะหักค่าโอนเงินด้วย

 

 

จาก.. เหรัญญิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมการประชุม สภาสัญจร ภาคกลาง

จัดระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

ณ ห้องราชา 1, 2 อาคาร B ชั้น 11

โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

 

พบข้อผิดพลาดในรายชื่อของท่าน

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มตามlinkนี้ค่ะ

 

(รายชื่อจะแก้ไขให้ในวันถัดไปค่ะ)