จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 

Download file ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 

>>>>>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<<<<<

 

 

                        ประกาศรายชอ1.2     

 

ประกาศรายชอ2

 

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการประชุมกลุ่มสุนทรียสนทนาในรอบนี้ทุกท่าน

ดำเนินการยื่นต่ออายุใบอนุญาตโดยดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

1. สวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต <<<<คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>>> และแนบหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอดังกล่าว

 

 

หมายเหตุ

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5

โดยส่งเอกสารและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาที่สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5176  โทรศัพท์มือถือ 098-380-1351

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.