จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

ถึงสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกท่าน

 

       ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบการโอนเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากมีปัญหาการโอนเงินเกินมายังสภาวิชาชีพฯ สภาวิชาชีพฯจะโอนเงินคืนให้ โดยจะหักค่าโอนเงินด้วย

 

 

จาก.. เหรัญญิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมการประชุม สภาสัญจร ภาคกลาง

จัดระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

ณ ห้องราชา 1, 2 อาคาร B ชั้น 11

โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

 

พบข้อผิดพลาดในรายชื่อของท่าน

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มตามlinkนี้ค่ะ

 

(รายชื่อจะแก้ไขให้ในวันถัดไปค่ะ)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 

Download file ที่นี่