จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจรปี2560 ภาคกลาง


เบอร์โทรประสานเรื่องสำรองห้องพักในวันที่ 21-22 กันยายน2560 


เบอร์ 026281111 ต่อ 1343

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 2/60

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วม 

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว

 

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้

 

1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/60

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทบทวนความรู้

 

1.โครงการทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/60

2.กำหนดการ ทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/60

3.ใบสมัครทบทวนความรู้ ครั้งที่ 2/60

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก)

 

ส่งใบสมัครมาที่

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์ 084-0925763

 

 

ไปรษณีย์ที่จัดส่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

การต่ออายุสมาชิกสามัญ (1) <<<<<<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>>>>>>

การต่ออายุสมาชิกสามัญ (2) + ใบอนุญาตที่แก้ไข <<<<<<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>>>>>>

ใบอนุญาตที่แก้ไข + หนังสือส่งตัวผู้ฝึก <<<คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>>