คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง และประกาศเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง

24 พ.ค. 2560 นำขึ้นเว็บ โดย

 

คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง และประกาศเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง

 

เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตแล้ว

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่มือ และประกาศ ได้ที่นี่

 

อ่านแล้ว 1480 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • การสอบสัมภาษณ์ ความรู้ทั่วไป
    การสอบสัมภาษณ์             ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 2 รายวิชาแล้วและเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ตามมาตรา…
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดประชุมฯ 15 ม.ค. 2560 งานทะเบียนสมาชิก
    ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเพื่อขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สำหรับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์ นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพดีเด่น…
 • ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต งานทะเบียนสมาชิก
  ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต   ขั้นตอนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมีขั้นตอนและเงื่อนไขอื่นที่สภาวิชาชีพกำหนดดังนี้   ผู้ที่เข้าสู่ใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสามารถต่ออายุครั้งที่สองด้วยการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ หรือการสอบภาคข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือกระบวนการต่ออายุใบอนุญาต…
 • เครื่องมือการประเมินสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ เครื่องมือการประเมินสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ การควบคุมมาตรฐาน
      เครื่องมือการประเมินสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์   โดยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ผ่านการรับรองจากฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แล้ว…