รายชื่อผู้ที่สภาวิชาชีพฯได้ส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560

06 มิ.ย. 2560 นำขึ้นเว็บ โดย

 

รายชื่อสมาชิกสามัญฯที่สภาวิชาชีพฯได้จัดส่งไปรษณีย์

 

ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

 

อ่านแล้ว 1340 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • วุฒิบัตร วุฒิบัตร หมวดหมู่หลัก
  วุฒิบัตร สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆแต่ในปัจจุบันสภายังมิได้กำหนดวุฒิบัตรสังคมสงเคราะห์สาขาอื่น มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ…
 • การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558 การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558 กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  การประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2558  เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กับข้อท้าทายที่สังคมไทยต้องเผชิญในทศวรรษหน้า  วันศุกร์ที่ 14…
 • การสมัครสมาชิกสามัญ ความรู้ทั่วไป
  การเป็นสมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์             สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดขั้นตอนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้นั้นต้องดำเนินการดังนี้ 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อนวันที่…
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับใบอนุญาต (8 ธ.ค. 2560) ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับใบอนุญาต (8 ธ.ค. 2560) งานทะเบียนสมาชิก
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 8…