ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต

จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

ผู้ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต(บัตรใหม่)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1 ระดับ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ผ่านการฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 2

(ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (มสค.) /ผู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา)

 

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต(ต่ออายุบัตรเดิม)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต

(ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผ่านกระบวนการทั่วไป)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนใบอนุญาต

(ผู้ขอเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เพิ่มอีก 4 ปี)

 

หมายเหตุ ผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อเอกสารยังไม่ครบ หรือเอกสารไม่ชัดเจน

อ่านแล้ว 2250 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ