ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

21 ก.ย. 2557 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต (จำแนกตามรายจังหวัด)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2557

<<คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต>>

อ่านแล้ว 3653 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 05 ตุลาคม 2557 16:06
ให้คะแนนบทความนี้
(3 ผู้ให้คะแนน)
สันติ แซ่ลี้

นายสันติ แซ่ลี้
นักสังคมสงเคราะห์ กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณาสุข

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • ตราสภาวิชาชีพ ตราสภาวิชาชีพ องค์กร
  ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม 2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม ความหมาย ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย
 • วุฒิบัตร วุฒิบัตร หมวดหมู่หลัก
  วุฒิบัตร สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆแต่ในปัจจุบันสภายังมิได้กำหนดวุฒิบัตรสังคมสงเคราะห์สาขาอื่น มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ…
 • โครงการสภาสัญจรภาคเหนือ โครงการสภาสัญจรภาคเหนือ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
  อบรมเขียน case review สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมการเขียนรายงานการปฏิบัตรงานสังคมสงเคราะห์ (…
 • โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ฯ (26 ธค 2560) โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ฯ (26 ธค 2560) กิจกรรมส่งเสริม
  ประชาสัมพันธ์รับสมัคร เรียนเชิญผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยวิทยากร คุณSue Foley ,Director…