การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง

pdf

คู่มือการศึกษาต่อเนื่องอัพเดตล่าสุด (อัพเดทล่าสุด พ.ศ. 2563)

คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง (update 3 กรกฎาคม 2560)
Size: 1.61 MB
Hits: 12586
Date added: 03-06-2020
pdf

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ประกาศสภาวิชาชีพฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
Size: 261.48 KB
Hits: 1901
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทของใบอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทและอายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
Size: 267.40 KB
Hits: 1085
Date added: 03-06-2020

ดูทั้งหมด 8,801 ครั้ง, ดูวันนี้ 38 ครั้ง