การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาต่อเนื่อง

docx

แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนรายบุคคล (อัพเดทล่าสุด พ.ศ. 2563)

แบบฟอร์มการขอรับการประเมินหน่วยคะแนนรายบุคคล
Size: 54.66 KB
Hits: 8496
Date added: 03-06-2020
pdf

คู่มือการศึกษาต่อเนื่องอัพเดตล่าสุด (อัพเดทล่าสุด พ.ศ. 2563)

คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง (update 3 กรกฎาคม 2560)
Size: 1.61 MB
Hits: 6730
Date added: 03-06-2020
pdf

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ประกาศสภาวิชาชีพฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
Size: 261.48 KB
Hits: 1435
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทของใบอนุญาต

ประกาศสภาวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทและอายุใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
Size: 267.40 KB
Hits: 692
Date added: 03-06-2020

ดูทั้งหมด 5,880 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง