ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

pdf

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด
Size: 541.86 KB
Hits: 840
Date added: 02-06-2020
pdf

ส่วนหน้าของเล่มจรรยาบรรณ

ส่วนหน้าของเล่มจรรยาบรรณ
Size: 82.31 KB
Hits: 236
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศเรื่องหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศเรื่องหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
Size: 1.97 MB
Hits: 389
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2559
Size: 217.78 KB
Hits: 485
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง การขยายระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกสามัญ
Size: 105.55 KB
Hits: 220
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ

ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ
Size: 1.24 MB
Hits: 140
Date added: 02-06-2020
pdf

ประกาศ-4-2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประชุมรับรอง เพื่อต่ออายุใบอนุญาตแก่นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ
Size: 261.65 KB
Hits: 255
Date added: 03-06-2020
pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (กรกฎาคม 2559)
Size: 164.47 KB
Hits: 9304
Date added: 03-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-4 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 4
Size: 226.78 KB
Hits: 81
Date added: 03-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-3 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 3
Size: 427.33 KB
Hits: 123
Date added: 03-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-2 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 2
Size: 507.28 KB
Hits: 75
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-1 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 1
Size: 1.27 MB
Hits: 221
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 3-2 ปี 2558

คำสั่ง3ปี2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการอบรม 2
Size: 594.65 KB
Hits: 110
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 3-1 ปี 2558

คำสั่ง 3 ปี 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการอบรม 1
Size: 699.83 KB
Hits: 122
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 1 ปี 2559

คำสั่ง 1 ปี 2559 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ อนุกรรมการทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
Size: 1.93 MB
Hits: 301
Date added: 03-06-2020
pdf

Translation_Rules of the Social Work Professions Council

Size: 159.10 KB
Hits: 25
Date added: 15-08-2021
pdf

Translation_Ethics of the Social Work Profession

Size: 445.83 KB
Hits: 36
Date added: 15-08-2021
pdf

Social Work Profession Act 2013

Size: 823.71 KB
Hits: 40
Date added: 15-08-2021

ดูทั้งหมด 2,800 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง