ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ

pdf

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่สภาวิชาชีพฯประกาศกำหนด
Size: 541.86 KB
Hits: 577
Date added: 02-06-2020
pdf

ส่วนหน้าของเล่มจรรยาบรรณ

ส่วนหน้าของเล่มจรรยาบรรณ
Size: 82.31 KB
Hits: 117
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศเรื่องหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศเรื่องหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
Size: 1.97 MB
Hits: 197
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2559

ประกาศ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2559
Size: 217.78 KB
Hits: 301
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2559

ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง การขยายระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกสามัญ
Size: 105.55 KB
Hits: 133
Date added: 03-06-2020
pdf

ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ

ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ
Size: 1.24 MB
Hits: 92
Date added: 02-06-2020
pdf

ประกาศ-4-2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการประชุมรับรอง เพื่อต่ออายุใบอนุญาตแก่นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ
Size: 261.65 KB
Hits: 134
Date added: 03-06-2020
pdf

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (กรกฎาคม 2559)
Size: 164.47 KB
Hits: 4068
Date added: 03-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-4 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 4
Size: 226.78 KB
Hits: 58
Date added: 03-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-3 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 3
Size: 427.33 KB
Hits: 82
Date added: 03-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-2 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 2
Size: 507.28 KB
Hits: 47
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 4-1 ปี 2558

คำสั่ง 4 ปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ 1
Size: 1.27 MB
Hits: 115
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 3-2 ปี 2558

คำสั่ง3ปี2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการอบรม 2
Size: 594.65 KB
Hits: 59
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 3-1 ปี 2558

คำสั่ง 3 ปี 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการอบรม 1
Size: 699.83 KB
Hits: 78
Date added: 02-06-2020
pdf

คำสั่ง 1 ปี 2559

คำสั่ง 1 ปี 2559 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการ อนุกรรมการทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
Size: 1.93 MB
Hits: 122
Date added: 03-06-2020

ดูทั้งหมด 1,443 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง