แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบข้อเข […]

ดูทั้งหมด 24,798 ครั้ง, ดูวันนี้ 24 ครั้ง

รับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 (สอบออนไลน์)* หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน […]

ดูทั้งหมด 48,791 ครั้ง, ดูวันนี้ 14 ครั้ง

การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว หากท่านต้อ […]

ดูทั้งหมด 23,504 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง