แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ออนไลน์) ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบข้อเข […]

ดูทั้งหมด 26,501 ครั้ง, ดูวันนี้ 27 ครั้ง

รับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 (สอบออนไลน์)* หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน […]

ดูทั้งหมด 50,355 ครั้ง, ดูวันนี้ 6 ครั้ง

การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

คะแนนสอบ สามารถเก็บไว้ได้ 3 ปีหลังสอบผ่าน แต่ […]

ดูทั้งหมด 25,083 ครั้ง, ดูวันนี้ 8 ครั้ง