รับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 (สอบออนไลน์)* หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน […]

ดูทั้งหมด 50,059 ครั้ง, ดูวันนี้ 9 ครั้ง

การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

คะแนนสอบ สามารถเก็บไว้ได้ 3 ปีหลังสอบผ่าน แต่ […]

ดูทั้งหมด 24,893 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง