การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

คะแนนสอบ สามารถเก็บไว้ได้ 3 ปีหลังสอบผ่าน แต่ […]

ดูทั้งหมด 24,782 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง