🔉ตั้งแต่วันที่1​เม.ย.64​ เป็นต้นไป
ท่านที่ถือครองใบอนุญาตประเภท1(5ปี)และระดับ2(4ปี)


หากต้องการต่ออายุใบรับอนุญาต​ ให้ดำเนินการ​ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1) ส่งประเมินการศึกษาต่อเนื่องก่อน​(50หน่วยคะแนน) เมื่อผ่านประเมินแล้ว​
*หากท่านมีอายุครบ 60 ปี ท่านไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ แต่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้เลย


ขั้นตอนที่ 2) ให้ดำเนินการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน180วัน​ (ไม่สามารถต่ออายุใบรับอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุได้​อีก) ตามข้อบังคับสภาฯและมติคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯครั้งที่1/2564)

ขั้นตอนที่ 3) หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ1และข้อ2​ ตามกำหนดนี้​ ท่านต้องสอบข้อเขียน​ 2​ วิชา​ ผ่านแล้วจึงขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม่​

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : เอกสารการขอประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/3hi6x5I
และแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2GrnqgS

ดูทั้งหมด 2,003 ครั้ง, ดูวันนี้ 105 ครั้ง