ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียนออนไลน์ ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อ่านกำหนดการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบได้ที่ https://bit.ly/3xJIgOP

ดูรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาหลักคิดฯ พร้อมห้องสอบ https://bit.ly/3I62YNH

ดูรายชื่อผู้เข้าสอบวิชาการปฏิบัติงานฯ พร้อมห้องสอบ https://bit.ly/2ZGQfzD

ดาวน์โหลดวิธีการใช้ zoom เบื้องต้น https://bit.ly/3Cq7McI

ดาวน์โหลดวิธีการเข้าห้องสอบ (ห้องย่อย) https://bit.ly/3DkcLNl

ผู้เข้าสอบโปรดศึกษาขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง หากไม่พร้อม ไม่อนุญาตให้เข้าสอบข้อเขียนทุกกรณี ขอบพระคุณค่ะ

ขั้นตอนการรับสมัครสอบข้อเขียนฯ (ปิดรับสมัครแล้ว)

เอกสารทุกอย่างสามารถส่งพร้อมกันได้ กรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบถ้วนก่อนส่งมาที่สภาวิชาชีพฯ

วันปิดรับสมัครส่งเอกสารสอบข้อเขียนฯ และเอกสารอื่นๆ วันที่ 15 พ.ย. 2564 (นับวันประทับตราไปรษณีย์ และหากท่านส่งเอกสารในวันสุดท้าย ขอให้ส่งเอกสารแบบ ด่วนที่สุด เท่านั้น)

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกอย่าง *โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์ เนื่องจากมีผู้ลืมส่งใบรับรองแพทย์เป็นจำนวนมาก

?เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ https://bit.ly/2Dd5rJB

?เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/30rwgTn

?เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

?กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2QCnBuz

กรุณาศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร และกรุณาตรวจสอบเอกสารของท่านให้ครบอีกครั้งก่อนส่ง

การสมัครสมาชิกสามัญ และการต่ออายุสมาชิกฯ สามารถส่งพร้อมกันได้กับเอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ

?เอกสารขอสมัครสมาชิกฯ https://bit.ly/2Dd5rJB

?เอกสารขอต่ออายุสมาชิกฯ https://bit.ly/30rwgTn

?เอกสารขอสมัครสอบข้อเขียนฯ https://bit.ly/2XnKv9B

?กำหนดการสอบข้อเขียนฯ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2QCnBuz

ดูทั้งหมด 50,059 ครั้ง, ดูวันนี้ 9 ครั้ง

2 Comments

  1. ขออนุญาตเรียนถามครับ

    ใบสมัครสมาชิกสามัญ และใบสมัครสอบข้อเขียน สามารส่งเอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไปในซองเอกสารเดียวกัน แบะส่งไปพร้อมกันได้เลยหรือไม่ครับ

    ขอบคุณครับ