(มีการเปลี่ยน Meeting ID เฉพาะบางห้องย่อย ขอให้ท่านสมาชิกฯ ยึดตามกำหนดการใหม่ อัพเดตวันที่ 27/8/2564)

*Meeting ID ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้มีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันทั้งหมดแล้ว

กำหนดการ การประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร (ออนไลน์)

กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2564

ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live (Live เฉพาะวันแรกช่วงเช้า)

ดาวน์โหลดกำหนดการ+หนังสือเชิญ+วิธีการเข้าร่วมประชุม bit.ly/3AUs51q

วันที่ 11 กันยายน 2564

1.ประชุมสภาสัญจรทางออนไลน์ภาคเช้า (ห้องรวม) เวลา 09.00 น.
Meeting ID: 885 4420 8953 Passcode: 2564

2. สภาสัญจรทางออนไลน์ภาคบ่าย ห้องย่อยที่ 1 เวลา 13.30-16.30 น.
Meeting ID: 894 0301 6072 Passcode: 2564

3. สภาสัญจรออนไลน์ภาคบ่าย ห้องย่อยที่ 2 เวลา 13.00-16.30 น.
Meeting ID: 857 3566 3729 Passcode: 2564

4. สภาสัญจรออนไลน์ภาคบ่าย ห้องย่อยที่ 3 เวลา 13.00-16.30 น.
Meeting ID: 847 1827 3608 Passcode: 2564

วันที่ 12 กันยายน 2564

1. สภาสัญจรภาคกลาง เวลา 09.00-12.30 น.
Meeting ID: 829 5707 0271 Passcode: 2564

2. สภาสัญจรภาคเหนือ เวลา 09.00-12.30 น.
Meeting ID: 813 6479 8059 Passcode: 2564

3. สภาสัญจรภาคอีสาน เวลา 09.00-12.30 น.
Meeting ID: 862 8691 2969 Passcode: 2564

4. สภาสัญจรภาคใต้ เวลา 09.00-12.30 น.
Meeting ID: 819 3177 1988 Passcode: 2564

ดูทั้งหมด 20,156 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง