หลักเกณฑ์ในการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

นิยามศัพท์ “การศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง การศึก […]

ดูทั้งหมด 1,830 ครั้ง, ดูวันนี้ 109 ครั้ง