การเข้าสู่ระบบเพื่ออัพเดทข้อมูลตนเอง
  1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  2. เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ดังตัวอย่างภาพด้านบน (ด้วยเลขบัตรประชาชนตนเอง)
  3. อัพเดทรูปภาพ (ใช้ประกอบติดบัตร)
  4. อัพเดทชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่

ดูทั้งหมด 892 ครั้ง, ดูวันนี้ 26 ครั้ง