หลักเกณฑ์ในการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

นิยามศัพท์ “การศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง การศึก […]

ดูทั้งหมด 7,029 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง