แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ขั้นตอนการเข้าร่วมซ้อมสอบข้อเขียนออนไลน์ ผู้เ […]

ดูทั้งหมด 17,231 ครั้ง, ดูวันนี้ 147 ครั้ง

รับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 (สอบออนไลน์)* หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ […]

ดูทั้งหมด 43,380 ครั้ง, ดูวันนี้ 138 ครั้ง

การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว หากท่านต้อ […]

ดูทั้งหมด 22,869 ครั้ง