รับสมัครสอบข้อเขียนออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนการรับสมัครสอบข้อเขียนฯ (กรุณาอ่านก่อน […]

ดูทั้งหมด 12,250 ครั้ง, ดูวันนี้ 18 ครั้ง

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบข้อเข […]

ดูทั้งหมด 25,779 ครั้ง, ดูวันนี้ 3 ครั้ง

รับสมัครสอบข้อเขียนฯ ครั้งที่ 1/2564 (สอบออนไลน์)* หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน […]

ดูทั้งหมด 49,817 ครั้ง, ดูวันนี้ 9 ครั้ง

การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

คะแนนสอบ สามารถเก็บไว้ได้ 3 ปีหลังสอบผ่าน แต่ […]

ดูทั้งหมด 24,782 ครั้ง, ดูวันนี้ 4 ครั้ง