หลักเกณฑ์ในการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

นิยามศัพท์ “การศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง การศึก […]

ดูทั้งหมด 1,831 ครั้ง, ดูวันนี้ 110 ครั้ง

การสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ขณะนี้ปิดรับสมัครอยู่ กรุณารอรับสมัครครั้งต่อ […]

ดูทั้งหมด 12,752 ครั้ง, ดูวันนี้ 13 ครั้ง

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2565 ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบข้อเข […]

ดูทั้งหมด 25,986 ครั้ง, ดูวันนี้ 9 ครั้ง