แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (ออนไลน์) ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติฯฉบับเต็ม https://bit.ly/2 […]

ดูทั้งหมด 6,149 ครั้ง, ดูวันนี้ 71 ครั้ง

การดำเนินหลังสอบผ่านข้อเขียนฯ การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตระดับ 1 (1 ปี) และการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 2 (4 ปี)

เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว หากท่านต้อ […]

ดูทั้งหมด 22,664 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง

คำชี้แจงจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับ “วิชาชีพสังคมสงเคราะห์”

ดูทั้งหมด 13,326 ครั้ง, ดูวันนี้&nb […]

ดูทั้งหมด 13,326 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง