0(0)

ป้องกัน: การเสริมพลังอำนาจทางสังคมสงเคราะห์ (15%)

  • โดย admin
  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง

คำอธิบาย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจในเรื่องการเสริมพลัง อํานาจทางสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย...
  • 1.องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางการเสริมพลังอํานาจในระดับต่าง ๆ ผ่านกรณีตัวอย่างที่สะท้อน และ
  • 2.ทบาทการทํางานเสริมพลังอํานาจของนักสังคมสงเคราะห์

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2h

องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางการเสริมพลังอํานาจในระดับต่าง ๆ

ทบาทการทํางานเสริมพลังอํานาจของนักสังคมสงเคราะห์

About the instructors

5.00 (1 ratings)

5 Courses

18 students

ฟรี