0(0)

การเสริมพลังอำนาจทางสังคมสงเคราะห์

  • โดย admin
  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง

คำอธิบาย

การเสริมพลัง อํานาจทางสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย

  1. องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางการเสริมพลังอํานาจในระดับต่าง ๆ ผ่านกรณีตัวอย่างที่สะท้อน
  2. ทบาทการทํางานเสริมพลังอํานาจของนักสังคมสงเคราะห์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เข้าใจในเรื่องการเสริมพลัง อํานาจทางสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย...
  • 1.องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางการเสริมพลังอํานาจในระดับต่าง ๆ ผ่านกรณีตัวอย่างที่สะท้อน และ
  • 2.ทบาทการทํางานเสริมพลังอํานาจของนักสังคมสงเคราะห์

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2h

องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางการเสริมพลังอํานาจในระดับต่าง ๆ

การเสริมพลังอำนาจทางสังคมสงเคราะห์

บทบาทการทํางานเสริมพลังอํานาจของนักสังคมสงเคราะห์

About the instructors

5.00 (1 ratings)

5 Courses

152 students

ฟรี