0(0)

ป้องกัน: จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (15%)

  • โดย admin
  • ระดับคอร์ส: ระดับสูง

คำอธิบาย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2h 50m

ค่านิยมและหลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

จรรยาบรรณทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์: ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ใช้บริการ (บุคคล กลุ่ม ชุมชน) ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอื่น ต่อองค์กรที่สังกัด และต่อสังคม ข้อบังคับจรรยาบรรณ

โครงสร้างทางสังคมในการหล่อหลอมจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์

องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางการเสริมพลังอํานาจในระดับต่าง ๆ ผ่านกรณีตัวอย่างที่สะท้อนบทบาทการ ทํางานเสริมพลังอํานาจของนักสังคมสงเคราะห์

About the instructors

5.00 (1 ratings)

5 Courses

152 students

ฟรี