5.00(1)

ป้องกัน: สถานการณ์ทางสังคมและปัญหาทางสังคม

  • โดย admin
  • ระดับคอร์ส: ระดับเริ่มต้น

เกี่ยวกับคอร์ส

สถานการณ์ทางสังคมและ ปัญหาทางสังคม (15%)

คำอธิบาย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำความเข้าใจในสถานการณ์ทางสังคมและปัญหาทางสังคม

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3h

สถานการณ์รอบตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สถานการณ์ทางสังคม และแนวโน้มทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ

ปัญหาทางสังคม ทั้งในและต่างประเทศ

About the instructors

5.00 (1 ratings)

5 Courses

152 students

ผลตอบรับจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

Excellent course. I like this course every chapter.

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและปัญหาสังคม
  • - สถานการณ์รอบตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
  • - สถานการณ์ทางสังคม และแนวโน้มทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ
  • - ปัญหาทางสังคม ทั้งในและต่างประเทศ

ความต้องการ

  • ติดตามสถานการณ์ทางสังคม
  • วิเคราะห์ในเชิงกว้าง และเชิงลึกในทางวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

  • บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์