0(0)

ป้องกัน: แนวคิดทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • โดย admin
 • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง

เกี่ยวกับคอร์ส

หลักคิด ปรัชญา จริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์ : แนวคิดทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คำอธิบาย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ทำความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
 • มนุษย์และสังคม

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

1 บทเรียน5h

มนุษย์และสังคม

Lesson 1

นิยัตินิยม พฤติกรรมนิยม มนุษยนิยม

พหุวัฒนธรรม

ความเป็นธรรมทางสังคม

ภาวะก่อนทันสมัย (Pre-modern), ภาวะทันสมัย (Modern), ภาวะหลังทันสมัย (Post-modern)

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Theory)

ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theory)

ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเกี่ยวกับเพศภาพ

About the instructors

5.00 (1 ratings)

5 Courses

152 students

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • 3 hours on-demand video
 • 3 articles
 • 10 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and Computer
 • Certificate of Completion

ความต้องการ

 • ทำความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจมนุษย์กับสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 • บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์