ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เพิ่มเติม)

15 ก.ย. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (เพิ่มเติม)

 

             ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้สมาชิกสามัญยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรสาธารณประโยชน์ ส่งชื่อผู้แทนเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นั้น

               เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเพิ่มมากขึ้น คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง  การเลือกตั้งสมาชิกสามัญ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพิ่มเติม
  2. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพิ่มเติม
  3. ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดประกาศทั้ง 3 ฉบับ ได้ที่นี่

 

ซึ่งได้ขยายระยะเวลารับสมัครและส่งชื่อจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ค่ะ

 

อ่านแล้ว 1846 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

Tag คำสำคัญของบทความ