บทบาทการส่งเสริมการศึกษา อบรม วิจัยในการประกอบอาชีพสังคมสงเคราะห์

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่สำคัญในการกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สร้างเงื่อนไขให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายและเนื้อหาเหมาะสม ทันสมัยต่อการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน

อ่านแล้ว 1595 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอาทิตย์, 16 มีนาคม 2557 17:10
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ