สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ แนวคิดและองค์ความรู้ที่สำคัญในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ภายใต้ข้อท้าทายตามยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตต่อไป และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้มีความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

สมาชิกสามัญฯที่สนใจเข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

(มีโครงการ กำหนดการ แบบตอบรับ และแบบฟอร์มจองห้องพักโรงแรมเอเชีย)

 

อ่านแล้ว 4298 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2559 13:09
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น