ประชาสัมพันธ์รับสมัครอบรม

โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้จบวุฒิสังคมสงเคราะห์ศาสตร์โดยตรง  หรือจบวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือวุฒิอื่น ๆ แต่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือ กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ตามที่กฎหมายวิชาชีพกำหนดในบทเฉพาะกาล จำนวนประมาณ 200 คน

ระยะเวลาในการศึกษาอบรม : จัดอบรมในระหว่าง 9 – 13 มกราคม 2560

สถานที่จัดอบรม: ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

                     จังหวัดปทุมธานี

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม : วันที่ 28 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 8,000 บาทต่อท่าน (แปดพันบาทถ้วน) รวมค่าที่พัก และค่าอาหาร

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ประมาณ 200 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการและกำหนดการ

2. คุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร

3.ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรการอบรม

4.แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

5.ใบสมัคร และขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม

 

 ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์หมายเลข 084-0925763

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านแล้ว 5606 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 15:34
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น