ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

29 ธ.ค. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคม

อบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบล คลองหนึ่ง

อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม (บุคลากรภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

Picture1

 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม (บุคลากรภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ลำดับ นาม ชื่อ นามสกุล
1 น.ส. จินตนา รัตนเพ็ชร
2 น.ส. เฉลิมขวัญ จันทร์มาส
3 น.ส. ณัฏฐิกา คำคง
4 นาง นิตยา ธรรมชื่น
5 น.ส. พยุงศรี แดนขนบ
6 นาง มนพร เพิ่มผล
7 น.ส. รวีโรจน์ นาคงาม
8 นาง รุ่งรัตน์ ณ นคร
9 น.ส. เรวดี พระนารายณ์
10 นาง วรรณิศา ละเลี่ยม
11 น.ส. หัทยา เจ๊ะหนุ่ม
12 นาย หิรัญ มหาแก้ว
13 น.ส. อมรวรรณ วงษ์ศาศวัต
14 นางสาว ศิริพร ดนตรีพงษ์
15 นางสาว สุกัญญญา เอี่ยมสิทธิพรกุล
16 นางสาว ธีรนุช เที่ยงสุนทร
17 นาง ทิพย์ เจริญคุณ
18 นาย กิตปพนธ์ โอภาษี
19 นางสาว ปนัสยา คงชาตรี
20 นาย ชูวิทย์ ทองเพ็ชร
21 นางสาว ชฤทธิพร ณฤดีธิติภูมิ
22 นางสาว ญาณิศา รมย์ทอง

 

หมายเหตุ

 

1.การชำระค่าลงทะเบียน

ผู้อบรมที่เป็นบุคลากรภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชำระค่าลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ที่หน้างาน ในวันแรกของการอบรม  (9 มกราคม 2560)

ค่าลงทะเบียนอบรมจำนวน 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

ผู้อบรมที่เป็นบุคลากรภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณวินัย

090- 6780179 ,090-6780180, 090-6780185

 

2. การส่งบทความ

ผู้เข้าอบรม กรุณานำบทความนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความยาวไม่น้อยกว่า 5หน้ากระดาษ A4

ในหัวข้อ “บทเรียนการทำงานบนเส้นทางสังคมสงเคราะห์ของตนเอง”

(นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรม 1 ฉบับ  และนำไปใช้ในการเข้ากิจกรรมกลุ่ม 1 ฉบับ)

 

สำหรับรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร (084-0925763 ศิริศักดิ์)

 เรื่องส่งเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

Picture2 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

084-0925763

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อ่านแล้ว 4044 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 16:21
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น