ประชาสัมพันธ์รับสมัคร

เรียนเชิญผู้ที่สนใจแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยวิทยากร คุณSue Foley ,Director of the Childrens Court Clinic Sydney , Australia และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

ชื่อโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็กของไทย ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายฝึกอบรม สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็กสำหรับนักสังคมสงเคราะห์

ระยะเวลา

อบรมนักสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็ก 1 วัน

สถานที่จัดอบรม ห้อง 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กลุ่มเป้าหมาย นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 70 คน

ค่าลงทะเบียนอบรม  คนละ 500 บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการอบรมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินค่าลงทะเบียน มาที่บัญชี สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี  021-1-10239-3 บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว

2.ส่งหลักฐานแสดงการชำระเงิน มาที่ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใส่หัวข้อ สมัครอบรมพัฒนาความรู้ฯและการคุ้มครองเด็กฯ “ชื่อ-สกุล”

พิมพ์รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หน่วยงาน

ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-0925763 ศิริศักดิ์

 

อ่านแล้ว 2325 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น