ประกาศเลื่อนการประชุมสภาสัญจรภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง

18 มี.ค. 2563 นำขึ้นเว็บ โดย

 

 

ประกาศ เรื่องการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร

 

ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ประจำปี 2563

 

ประกาศสญจรภาคอสาน

ประกาศสญจรภาคใต

ประกาศสญจรภาคกลาง

 

 

 

 

 

อ่านแล้ว 16 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น