จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

กิจกรรมทบทวนความรู้ฯ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/61

 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนดให้มีการสอบใบอนุญาตด้วยข้อเขียน เพื่อวัดประเมินความรู้ ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และต้องการจะสมัครเข้ารับราชการหรือในหน่วยงานต่างๆ ที่ระบุว่าจะต้องได้ใบอนุญาตแล้ว

 

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ที่จบใหม่ หรือ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้ทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเป็นนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดทบทวนความรู้ ดังนี้

 

1.หลักคิด ทฤษฎี และการวางแผนทางสังคมสงเคราะห์

2.ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

 

การจัดทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/61

 

กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

ณ ห้อง สค.501 ชั้น 5 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทบทวนความรู้

1.โครงการทบทวนความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/61

2.กำหนดการ ทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/61

3.ใบสมัครทบทวนความรู้ ครั้งที่ 1/61

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5.ใบสมัครสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย( สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก)

 

ส่งใบสมัครมาที่

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์ 084-0925763

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการสุนทรียสนทนา

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ณ ห้อง สค. 102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาต

จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

ผู้ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต(บัตรใหม่)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1 ระดับ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติ)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 1

(ผู้สอบผ่านข้อเขียน 2 วิชา ผ่านการฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ประเภทที่ 2

(ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (มสค.) /ผู้ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนา)

 

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต(ต่ออายุบัตรเดิม)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต

(ผู้ต่ออายุใบอนุญาตผ่านกระบวนการทั่วไป)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ผู้ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนใบอนุญาต

(ผู้ขอเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เพิ่มอีก 4 ปี)

 

หมายเหตุ ผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อเอกสารยังไม่ครบ หรือเอกสารไม่ชัดเจน