จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

 

ประกาศรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ค่ะ
ผู้สนใจส่งชื่อ-สกุล และหน่วยงานของท่าน มาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
จะมีการประกาศรายชื่อของท่านภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ค่ะ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมนิเทศงานไทย-อเมริกา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
http://bit.ly/2WRnqt3
การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่
ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และส่งรูปใบโอนเงินมายังอีเมลสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิมพ์หัวข้ออีเมล “ค่าลงทะเบียนอบรมนิเทศงานฯ ของ ....(ระบุชื่อ-สกุลของท่าน)....”
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาต
ในการประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด http://bit.ly/2EetYLQ
หมายเหตุ บัตรจะส่งไปถึงท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

(หลักสูตร 48 ชม. และ หลักสูตร 60 ช.ม.) รอบที่ 1

 

  • หลักสูตร 48 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2562
  • หลักสูตร 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

 

อบรม ณ ห้อง สค. 102 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

  • หมายเหตุ
  • 1. คุณเจษฎา แตะดู เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าอบรมในหลักสูตร 60 ชั่วโมง ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมฯ ในกลุ่มหลักสูตร 60 ชั่วโมง
  • 2. จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมครั้งที่ 2 เพิ่มเติม เนื่องจากต้องมีการพิจารณาเอกสารหลักฐานของบางท่านเพิ่มเติมอีก