ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่องการต่ออายุสมาชิกสามัญ

10 พ.ค. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

 

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการต่ออายุสมาชิกสามัญ

สมาชิกที่ยังไม่ได้ต่ออายุสมาชิกสามัญ สามารถยื่นต่ออายุสมาชิกฯ

ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

อ่านรายละเอียดของประกาศดังกล่าวได้ที่นี่

อ่านแล้ว 2714 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ