รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จากที่ประชุมสภาฯครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

26 ก.ค. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

 

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 5/2559

ดาวน์โหลดรายชื่อคลิกที่นี่

อ่านแล้ว 3657 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ