แบบคำขอขึ้นทะเบียนฯระดับ 1 และแบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต

09 พ.ย. 2560 นำขึ้นเว็บ โดย

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1

 

เป็นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หลังวันที่ 6 มิถุนายน 2556 และผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง โดยผู้ที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ระดับ 1 เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯได้ที่นี่

 

แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต

 

เป็นแบบคำขอสำหรับเปลี่ยนใบอนุญาต จาก 1 ปี เป็น 4 ปี สำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาต 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. ใบอนุญาตประเภท 1 ระดับ 1 (ผู้ที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ก่อน 6 มิถุนายน 2556 และผ่านการสอบข้อเขียน 2 วิชาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ 240 ชั่วโมง ซึ่งภายหลังได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ซึ่งใบอนุญาตระดับ 2 จะมีอายุ 4 ปี)
  2. ใบอนุญาตประเภท 4 (ผู้ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี จากการผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ ซึ่งภายหลังได้ผ่านการอบรมครั้งที่ 2 แล้ว จึงต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตจากเดิม 1 ปี เพิ่มระยะเวลาอีก 4 ปี รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี)

 

โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือใบอนุญาต 2 กลุ่ม สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตเพื่อเปลี่ยนใบอนุญาตได้ โดยดาวน์โหลดแบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตได้ที่นี่

 

ผู้ที่ต้องการศึกษาประเภทของใบอนุญาตเพิ่มเติม สามารถอ่านประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560 ว่าด้วยประเภทใบอนุญาตฯ ได้ที่นี่

 

 

อ่านแล้ว 2401 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ