Screenshot 2017 11 27 16.45.11

 

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกปฏิบัติ

  1. ดาวน์โหลดแบบคำขอฝึกปฏิบัติ และ แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกปฏิบัติ เพื่อเขียนโครงการส่งมายัง ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ถ้าส่งไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ควรส่งเป็น EMS เพื่อให้ทันคณะกรรมการพิจารณาโครงการในวันที่ 22 ธันวาคม
  2. ผู้ฝึกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกปฏิบัติได้ที่ คู่มือการฝึกปฏิบัติฯ (แบบประเมินที่ให้อาจารย์นิเทศลงนามหลังการฝึกปฏิบัติ ก็อยู่ในคู่มือการฝึกปฏิบัติ หน้าที่ 17-22)
  3. กรรมการพิจารณาโครงการฝึกฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  4. เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติ วันที่ 23 ธันวาคม 2560

อ่านแล้ว 2551 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560 17:14
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ