ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เดือนมีนาคม 2562 และเดือน เมษายน 2562

11 พ.ค. 2562 นำขึ้นเว็บ โดย
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ผ่านการฝึกปฏิบัติ) วันที่ 30 เมษายน 2562
2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (กระบวนการกลุ่มสุนทรียสนทนา) วันที่ 20 เมษายน 2562
3. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (Case review) วันที่่ 21 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อ http://bit.ly/2Hlx4hQ
การดำเนินการต่อหลังสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว
1. ผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเลย ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต >> http://bit.ly/2EHdRcd
2. ผู้ที่มีใบอนุญาตอายุ 1 ปีอยู่แล้ว ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอ สวชส. 12 แบบคำขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มอีก 4 ปี >>> http://bit.ly/2EHdRcd **กลุ่มนี้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ต้องยื่นแบบคำขอมาที่สภาวิชาชีพฯ
อ่านแล้ว 596 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ