สไลด1
 
Screenshot 2018 10 09 15.59.50
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม)  http://bit.ly/32Z0nAC
 
หมายเหตุ ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53
 
 
อ่านแล้ว 2215 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 16:35
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • วันสังคมสงเคราะห์ วันสังคมสงเคราะห์ หมวดหมู่หลัก
  วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (กลุ่มป.วิอาญา) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต (กลุ่มป.วิอาญา) งานทะเบียนสมาชิก
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (เฉพาะกลุ่มป.วิอาญา) การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่1/2560 >>>>>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<<<<<  …
 • ตราสภาวิชาชีพ ตราสภาวิชาชีพ องค์กร
  ตราสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.เป็นรูปฝ่ามือประสานกันบนธงชาติในวงกลม 2.มีชื่อของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ล้อมรอบวงกลม ความหมาย ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทย
 • กฎหมาย/จริยธรรม กฎหมาย/จริยธรรม หมวดหมู่หลัก
  กฎหมาย จริยธรรมวิชาชีพและสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ 1) กฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ระบุให้สภาวิชาชีพออกข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์…