สไลด1
 
Screenshot 2018 10 09 15.59.50
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม)  http://bit.ly/32Z0nAC
 
หมายเหตุ ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53
 
 
อ่านแล้ว 2737 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 16:35
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง องค์กร
  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ…
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่1/2560 งานทะเบียนสมาชิก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่1/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์2560…
 • การส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและการต่ออายุผู้อบรม ป.วิอาญา การส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและการต่ออายุผู้อบรม ป.วิอาญา การควบคุมมาตรฐาน
  การส่งเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและการต่ออายุผู้อบรม ป.วิอาญา   เอกสารการต่ออายุที่ต้องใช้ มีดังนี้ การยื่นเอกสารต่ออายุ ต้องต่ออายุ…
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์กร
  วิสัยทัศน์ พ.ศ.2556-2559องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ขยายเครือข่ายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมสู่หลักสากล