การสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2563

สไลด1

ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2Mx7WWH
ดาวน์โหลดแบบคำขอต่ออายุสมาชิกสามัญ http://bit.ly/2AQuTmh
ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครสอบข้อเขียน http://bit.ly/2OVDZB9
ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ (ฉบับเต็ม) http://bit.ly/2ZQnSuE

เนื้อหาการสอบและเฉลยข้อสอบ (เก่า) http://swpc.or.th/index.php/exam-result/2018-09-22-08-38-53

________________________________

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านก่อนส่งเอกสารค่ะ)

1. ท่านสมาชิกฯ สามารถโอนเงินผ่าน app/ธนาคาร/atm ได้ทุกช่องทาง โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมากับเอกสาร
2. เอกสารสมัครสมาชิก/ต่ออายุ/สมัครสอบ ส่งพร้อมกันได้ค่ะ
3. ท่านที่สมัครสมาชิกสามัญ กรุณาส่งเอกสารให้ครบนะคะ ซึ่งเอกสาร ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ (โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์พบว่ามีหลายท่านไม่ส่งเยอะมากค่ะ)
ขอบพระคุณค่ะ

 

อ่านแล้ว 977 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 02 มกราคม 2563 16:44
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ