ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่2/2558

15 ก.ย. 2558 นำขึ้นเว็บ โดย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ครั้งที่2/2558 วันที่ 26 กันยายน 2558

ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมห้องสอบและวิชาที่สมัครสอบ >> http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=72:swpctest-2-58-examcandidate

 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบฯครั้งที่2/2558 >> http://www.swpc.or.th/index.php/download/category/2-doc-member?download=73:swpctest-2-58-testcontent

 

  <<คลิกที่นี่เพื่อดูระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบฯ>>

 

หมายเหตุ          

   วิชาที่ 1 แนวคิด ปรัชญา จริยธรรมทางสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 09.30-12.00 น.

   วิชาที่ 2 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สอบเวลา 13.00-15.30 น.

               

   โดยผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๗

               

                  ***ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / บัตรประจำตัว-ข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ ติดตัวตลอดเวลาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง     

 

                   หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรดังที่กล่าวข้างต้นกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

 

 

อ่านแล้ว 3935 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 25 กันยายน 2558 18:31
ให้คะแนนบทความนี้
(1 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ