แจ้งสมาชิกสามัญฯเรื่องการลดเอกสารหลักฐานในการต่ออายุสมาชิกสามัญฯ

24 พ.ย. 2558 นำขึ้นเว็บ โดย

เรียน  สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

        เนื่องด้วยมติในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบให้ลดเอกสารหลักฐานในการต่ออายุสมาชิกสามัญออก 2 ประการ ได้แก่

 1. ใบรับรองแพทย์
 2. หนังสือรับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณี บัตรสูญหาย ของ (สถานีตำรวจ)

ดังนั้นสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงได้ปรับแก้แบบคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) เป็นรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ สมาชิกสามัญสามารถดดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับบัตรสมาชิกสามัญ (สวชส.2) ฉบับปรับปรุงใหม่ได้ใน link นี้   >>>คลิกที่นี่<<<

อ่านแล้ว 1743 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2558 11:29
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ

 • มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ หมวดหมู่หลัก
  การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน ที่มีระบบ หลักเกณฑ์…
 • วุฒิบัตร วุฒิบัตร หมวดหมู่หลัก
  วุฒิบัตร สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ในการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆแต่ในปัจจุบันสภายังมิได้กำหนดวุฒิบัตรสังคมสงเคราะห์สาขาอื่น มาตรา ๕ ให้มีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ…
 • ผลสอบรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2561 ผลสอบข้อเขียนฯ
    สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ผลการสอบวิชา หลักคิด ทฤษฎี ทางสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่…
 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง องค์กร
  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ เป็นหลักประกันในการปกป้องประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2.ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 3.กำหนดมาตรฐาน คุณวุฒิ…