ตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ส่งมาถึงสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สำหรับตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ส่งมาถึงสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

(ข้อมูลปี 2564) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ http://bit.ly/3hH1IUz

(ข้อมูลปี 2563) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ https://1th.me/0qWKP

หรือ Scan QR Codeด้านบน

ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบการส่งเอกสารเข้ามายังสภาวิชาชีพได้ทางออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่จะอัปเดตข้อมูลเป็นชีตออนไลน์เพื่อให้สมาชิกรับทราบว่าทางสภาวิชาชีพฯได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้ว หากเอกสารของท่านไม่ครบ จะมีหมายเหตุแจ้งหลังชื่อของท่าน

สำหรับตรวจสอบสถานะการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

(ข้อมูลปี 2564) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ http://bit.ly/301254l

(ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น ถึงปี 2563) คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบ https://1th.me/GdRPW

หรือ Scan QR code ด้านบน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของเอกสารการประเมินหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง