ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 มกราคม 2566

  • 13 มกราคม 2023 - 08:30
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 มกราคม 2566

EVENT INFO :

  • Start Date:13 มกราคม 2023
  • Start Time:08:30
  • End Date:9 มกราคม 2023
  • End Time:16:00
  • Location:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์