สอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2566

  • 9 มกราคม 2023 - 00:00

ประกาศ รับสมัครสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2566
👉 วันสอบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
👉 หมดเขตรับสมัครสอบ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 (เอกสารต้องถึงสภาวิชาชีพฯ ในวันดังกล่าวเท่านั้น)
👉 ดาวน์โหลด ขอบเขตเนื้อหาการสอบครั้งนี้ กำหนดการ และเอกสารสมัครสมาชิก/ต่ออายุ/สมัครสอบ ได้ที่ 🔗 https://bit.ly/3GAgjz1

EVENT INFO :

  • Start Date:9 มกราคม 2023
  • Start Time:00:00
  • End Date:27 มกราคม 2023
  • End Time:23:30