Events

10

พ.ย.

2023

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

  • 08:3016:00

14

ก.ค.

2023

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

  • 08:3016:00

12

พ.ค.

2023

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

  • 08:3016:00

10

มี.ค.

2023

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

  • 08:3016:00