สมัครสมาชิกใหม่สามัญ 1 ปี 320 บาท
สมาชิกใหม่  1 ปี ค่าแรกเข้า 100 บาท(จ่ายครั้งเดียว) ค่าสมาชิก 200 บาท ค่าส่ง 20 บาท รวมทั้งสิ้น 320 บาท
สมาชิกใหม่
สมัครสมาชิกใหม่สามัญตลอดชีพ 2,120 บาท
สมัครสมาชิกใหม่สามัญตลอดชีพสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ค่าแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุง 1,000 บาท ค่าส่งเอกสาร 20 บาท รวมทั้งสิ้น 1,120 บาท 
สมาชิกใหม่
ต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญ 1 ปี
ต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญ 1 ปี ค่าบำรุง 200 บาท ค่าส่งเอกสาร 20 บาท รวมทั้งสิ้น 220 บาท
สมาชิกเก่า
สมัครสมาชิกใหม่สามัญ 5 ปี 1120 บาท
สมาชิกใหม่  5 ปี ค่าแรกเข้า 100 บาท อายุสมาชิก 5 ปี จำนวน 1,000 บาท ค่าส่งเอกสาร 20 บาท รวมทั้งสิ้น 1,120 บาท  
สมาชิกใหม่
ต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญ 5 ปี
ต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญ 5 ปี ค่าบำรุง 1,000 บาท ค่าส่งเอกสาร 20 บาท รวมทั้งสิ้น 1,020 บาท
สมาชิกเก่า
ต่ออายุสมาชิกสามัญตลอดชีพ 2,020 บาท
ต่ออายุสมาชิกสามัญตลอดชีพ ค่าบำรุง 2,000 บาท ค่าส่งเอกสาร 20 บาท รวมทั้งสิ้น 2,020 บาท  
สมาชิกเก่า

ดูทั้งหมด 746 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง