ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการจัดประชุม

เพื่อขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

 สำหรับผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีชื่อเสียง และผลงานเป็นที่ประจักษ์

นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพดีเด่น และนักวิชาการ

 

 1. นางวิสา เบ็ญจะมโน
 2. พระครูประโชติ สังฆกิจ
 3. นางนภา เศรษฐกร
 4. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
 5. นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์
 6. นางสาวนุชนาฎ ยูฮันเงาะ
 7. นายวิศิษฐ์ เดชเสน
 8. นางสุรางค์ เอกโชติ
 9. นางไพรวรรณ พลวัน
 10. นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล
 11. นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
 12. ว่าที่พันตรีธีระ สันติเมธี
 13. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
 14. นางภมริน เชาวนจินดา
 15. นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง
 16. นางสาววรัญญา เต็มรัตน์
 17. นางสาวดวงพร อุกฤษณ์
 18. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์
 19. นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล
 20. นางงามจิต แต้สุวรรณ
 21. นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์
 22. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
 23. นายอนุกูล ปีดแก้ว
 24. นางสาวสุภาภรณ์ ณ นคร

 

          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอให้ผู้ที่ผ่านการจัดประชุมเพื่อขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกลุ่มพิเศษ สมัครสมาชิกสามัญโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สวชส.1 แบบคำขอสมัครสมาชิกสามัญ (หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ) และขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สวชส.4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือหากท่านมีใบอนุญาตอยู่แล้วแต่ใบอนุญาตหมดอายุ ให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาต สวชส.9 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมส่งเอกสารตามแนบและหลักฐานการชำระเงินมาที่ที่อยู่  สำนักงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์-โทรสาร 02-354-5176 โทรศัทพ์มือถือ 098-380-1351

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อ่านแล้ว 3134 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2560 12:47
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น