รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ป.วิอาญา รุ่นที่ 2 Featured

05 เม.ย. 2560 นำขึ้นเว็บ โดย

 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ (สืบพยานเด็ก)

หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ (สืบพยานเด็ก) หลักสูตรสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรต่ออายุการปฏิบัติงาน)

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ 4 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

อบรมระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

สถานที่อบรม : ห้อง สค.102คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียนอบรม จำนวน 5,000 บาท /คน

 

<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร>>

 

ติดต่อสอบถามการรับสมัครได้ที่

นายศิริศักดิ์ สุทธิจิตร์ ผู้ประสานงานการรับสมัคร

084-0925763   e-mail: tasw.thailand@gmail.com

 

อ่านแล้ว 4234 ครั้ง
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น