โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

 

          สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์:เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต/จิตเวช ด้านการบำบัดฟื้นฟูสังคม จิตใจ

วันเวลา: เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สถานที่ : ห้อง สค.102 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ค่าลงทะเบียน: คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

(สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คนละ 2,850 บาท)

 -ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ตามไฟล์รายชื่อสมาชิกฯ (ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้) -

จำนวนรับสมัคร: รับจำนวนจำกัด 40 คน หรือ เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ปิดรับสมัครลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม และแจ้งรายละเอียดการชำระงานลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วิธีการสมัคร: ส่งใบสมัครมาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ*  หากมีผู้สมัครไม่ครบจำนวน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดการอบรม

 

      นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนี้ ไปนับคะแนนสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุบัตรนักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์

2.ตารางกำหนดการอบรม

3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม

4. ตารางรายชื่อสมาชิกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

5. เอกสารแบบฟอร์มหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน

 

ส่งใบสมัครมาที่

 

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใส่หัวข้อ“สมัครอบรมครอบครัวบำบัดฯ ม.ค.61  ....ชื่อ-สกุล....”

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

เจ้าหน้าที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศิริศักดิ์  สุทธิจิตร์ 084-0925763

อ่านแล้ว 3043 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 16:10
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น